islamRadyo & ilahi dinle - Makaleler: Peygamber Efendimizden Sa簰k Tavsiyeleri
iletisim
Ana Menü

islami konular sesli

En Son Makaleler
F覺r覺nda Palamut
Microsoft hesab覺 si...
Saray Sarmas覺 Nas覺...
BTN TAVUU TENC...
Beyran orbas覺
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

Parola

   
Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » Sal覺k » Peygamber Efendimizden Sa簰k Tavsiyeleri
Peygamber Efendimizden Sa簰k Tavsiyeleri

Günümüzde teknolojik tp aletleri ve büyük yatrmlarla ulalan modern tp bilgileri, ayn zamanda asrlardr oluan bir bilgi birikimi ve tecrübenin sonucudur. 

Ancak tüm bu olumlu artlarn ve teknolojik imkanlarn bulunmad蹥, bundan yaklak 1400 yl önce Peygamber Efendimiz (sav)'in sa簰k konusunda ümmetine verdi簨 tavsiyeler ve örnek oldu繠 uygulamalardan oluan Tbb- Nebevi, bugün tp dünyasna k tutmaktadr.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav), her konuda oldu繠 gibi tp konusunda da oldukça bilgili ve tüm alemlere örnek bir kiiydi. 

Hadislerle günümüze dek ulaan tavsiyeleri, Kendisinin günümüz tbbnn pek çok tespitine vakf oldu繠nu ortaya koymaktadr.

Elbette ki bu Allah'n hatem-ül enbiya Peygamber Efendimiz (sav)'e bahetti簨 akl ve ilham sayesindedir.

Peygamberimiz (sav)'in sa簰k konusundaki tavsiyelerinin ço繠 bugün uzmanlar tarafndan önerilen uygulamalardr.

Peygamber Efendimiz (sav) sa簰kl olmann cennet nimeti oldu繠nu öyle bildirmitir: 

"Mu'âz bin Abdu'llah babasndan ve amcasndan anlatr:

 "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Zenginlik hotur, takva ile olursa zarar vermez. Sa簰k, takva ile olursa, zenginlikten üstündür. Sa簰kl olmak, cennet ni'metlerindendir.' 

Peygamberimiz (sav) de, hastalklarn ifasyla birlikte yaratld蹥n anlatm ve ifa için gerekli sebepleri yerine getirmeyi tavsiye etmitir. 

Sa簰蹥n Balca 溍rt: Temizlik 

酨lamiyet'te manevi temizlik gibi maddi anlamda temizlik de balca unsurlardan biridir. 

Müslümanlara yakan, Rabbimiz'in farz kld蹥 ibadetleri yaparken gösterdi簨 hassasiyeti her an temizlik için de göstermektir. 

Peygamberimiz (sav) de 'Temizlik, imandandr.' buyurarak bu konunun önemini vurgulamtr.

Peygamberimiz (sav)'in temizlik konusunda vurgulad蹥 bir di簟r nokta ise yemeklerden önce ve sonra ellerin ykanmas ile ilgilidir. 

Bu konuyla ilgili hadis öyledir: 

"Hz. Selmân radyallahu anh anlatyor: "Tevrat'ta okudum; "Yeme簨n bereketi, yemekten sonra (el ve a翷) ykamadadr" diyordu. 

Bunu Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a söyledim: 

"Yeme簨n bereketi yemekten önce ve sonraki ykamalardadr!" buyurdular."

Skntnn Hastalklara Sebep Olmas

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), skntnn hastalklara yol açt蹥n u hadisi eriflerinde buyurmulardr:

Ebû Hüreyre anlatr: "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Her kimin huyu kötü olsa, kendi nefsini skntda tutar ve her kimin kederi çok olsa, kendisini hasta eder." 

bni Mes'ûd anlatr: "Peygamber 'aleyhi's-selâm buyurdu ki: "Çok türlü kayglanmalar, çok türlü hastalklar getirir." 

Bulac Hastalklarn Yaylmasn Önlemede Karantina 

Günümüzde baz hastalklarn insanlar arasnda temasla yayld蹥 bilinmektedir.

 Gözle görülmeyen bakterilerin önce varl蹥ndan üphelenilmi ancak daha sonra 17. yüzylda gelitirilen mikroskoplarla bakteriler ilk olarak gözlemlenebilmitir.

Veba salgnlar ancak hastal簜 yakalanan kiilerin sa簰kl kiilerden ayr tutulmas ile durdurulabilmitir. 

Günümüzde de bulac hastalklarn yaylmas bu ekilde karantina uygulamalar ile önlenebilmektedir.  

Peygamberimiz (sav) yaad蹥 6. yüzylda bulac hastalklar için karantina uygulamasn tavsiye etmitir.

 Hatta sk bir ekilde riayet edilmesini bildirmi ve hastal蹥 dar tamay oradan ayrlmay yasaklayarak önlemitir. 

Sa簰kl Beslenme

Sevgili Peygamberimiz (sav) yaad蹥 dönemde yetersiz beslenmenin zararna oldu繠 gibi ar beslenmenin de zararna dikkat çekmitir. 

'愯sano簰unun midesini doldurmasndan daha zararl bir ey yoktur. Kiiye belini do繢ultacak kadar yemek yeter." 

Üzüm Suyu ve Pekmezin Faydalar 

Bilindi簨 gibi üzüm, içerdi簨 antioksidanlar nedeniyle kalp-damar sa簰蹥 için oldukça önemlidir ve doktorlar tarafndan tavsiye edilmektedir. 

Özellikle krmz üzüm ve çekirde簨nin özü hap olarak üretilmekte ve kullanlmaktadr.

Üzüm, ayrca kan yapc özelli簨yle de bilinmektedir. 

Günümüzde üzümün bu faydalar tp dünyasnda henüz kefediliyorken, Peygamber Efendimiz (sav) tarafndan 1400 yl önce sahabeye tavsiye edilmi olmas, Yüce Allah'n Peygamberimiz (sav)'e ilhamnn delillerinden biridir.

Hz. Muhammed (sav)'in bu tavsiye ile ilgili hadis-i erifinde pekmezin yapl da tarif edilmektedir:

彀n-i 'Ömer'den rivayettir; sordular ki: "Üzüm özü nasldr?" Dedi ki: "Sen iç." Öz dedikleri udur: Üzüm rasn kaynatrlar, üç paydan iki pay gider, bir pay kalr. 

Peygamberimiz (sav)'in Di Sa簰蹥na Verdi簨 Önem 

Mikroplarn vücuda en kolay ulat蹥 yer oldu繠 için a蹥z sa簰蹥 vücut sa簰蹥 için de oldukça büyük bir önem tamaktadr. 

Peygamber Efendimiz (sav) de Rabbimiz'in ilham ile di bakmna çok önem verirdi. 

Bunun için lifleri uygun olan bir a簜cn dallarn (misvak) di frças gibi kullanmay tarihte ilk uygulayan kii olmutur.

Hadis-i erifte belirtilen bir ayrnt da dilerin nasl frçalanaca蹥dr. 'Hilallemek' diye tarif edilen yöntem dilerin yarm ay eklinde, dairesel olarak frçalanmasdr.

Bu yöntem di minelerine zarar veren ve diin ypranmasna yol açan, sa簜-sola frçalama eklinden farkldr.

Günümüz di hekimli簨nde de dairesel frçalama önerilmekte ve di aralarnda besin artklarnn birikmesinin en iyi bu yöntemle önüne geçilebilece簨 tarif edilmektedir. 

Bilindi簨 gibi dileri her yemekten sonra frçalamak gerekmektedir. Gün içinde en azndan 2-3 kez frçalamak idealdir. 

Peygamberimiz (sav) de dileri sk frçalamay tavsiye etmitir.

Sahabeler, Sevgili Peygamberimiz (sav)'i anlatrken onun dilerinin inci gibi parlad蹥n, tertemiz, bembeyaz ve l l oldu繠nu aktarmaktadrlar.

Câbir anlatr: "Peygamber salla'llahü 'aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hilâl eylemek dileri artr, pâk eyler, diplerini sa簰amlatrr ve a蹥z kokusunu güzel eyler." 

 

Yazar admin - Eyl羹l 09 2016 6484 Okunma · Yazdır
top image scrolling tools
facebook_share
twitter_share
linkedin_share
blogger_share
mailto
scrolltop
>>>CANLI DiNLE<<<
islamradyo ilahi dinle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.03 saniye 1,766,041 Tekil Ziyaretçi islamRadyo
Copyright © 2014 islami radyo, islam radyo, ilahi, ilahi dinle, islami m羹zik,mekke canl覺, medine canl覺, canl覺 yay覺n, radyo dinle
Bu sitede adsense reklamlar覺 g繹sterilmektedir...
islamRadyo

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.